Uncategorized

עבודה מהבית

בעבר כשהמושג עבודה מבית עלה, הוא לרוב התייחס לנשים, אמהות, ולכאלה שלא יכולים לצאת מהבית באופן שוטף. מעטים יחסית המקרים שבהם אנשים עסקו בכך מתוך

המשך קריאה »