עבודה מהבית – מי באמת יכול לעבוד מהבית? חלק 2

במאמר הקודם התחלנו לכתוב על המגמה של מעבר למתכונת 'עבודה מהבית', וניתחנו את תוצאות הסקר שערך מכון 'טאוב' שהיו עד עכשיו אם אפשר להגיד ממש לא מפתיעות.

במאמר שלפנינו נמשיך לנתח את תוצאות הסקר, אך הפעם נגלה נתונים די מדהימים בנוגע לתוצאות המחקר.

מי הם המגזרים שיותר עובדים מהבית

המחקר פילח את הנתונים על פי מספר פרמטרים, את כלל סוגי העבודות הניתנים לעבוד מהבית, ואיזה סקטור יותר עובד מהבית.

תוצאות המחקר הראו כי בעלי המקצועות היוקרתיים יותר כמו אקדמאים, הנדסאים וכו', המאופיינים על פי רוב בשכר שעתי גבוה מהממוצע, אחוז העובדים, שעובדים מהבית גבוה יחסית לשאר האוכלוסייה, כך גם השכירים בעלי משלח יד בתחום הפקידות נוטים יותר לעבוד מהבית ביחס לשאר האוכלוסייה, אך לעומת זאת קבוצת המנהלים במשק הישראלי, המאופיינת בשכר שעתי גבוה עוד יותר – השכר הכי גבוה במשק הישראלי, אחוז העובדים מהבית – נמוך ביותר.

אם נחלק את תוצאות המחקר על פי ענפי המשק השונים, התוצאה תהיה: תחומי המידע והתקשורת, שירותים פיננסים, ביטוחים וכל השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים – עובר באופן עקבי למתכונת 'עבודה מהבית', ואילו ענפי המסחר – סיטונאי קמעונאי, בינוי ושרותי אירוח ואוכל עומד על מקומו ואינו עובר למתכונת עבודה מהבית.

וכאן הנתונים הם די מפתיעים, אמנם זה הגיוני שכל ענפי המשק הדורשים עבודה פיזית במקום מסוים, לא יוכלו לעבוד מהבית (אולי בעתיד כשהרובוטים יכבשו כל חלק בחיינו גם ענפים אלו יוכלו לעבוד מהבית) אך הנתון לגבי ענף הניהול הוא די מפליא, כי הדבר הטבעי ביותר הוא, שהמנהלים ישבו בבית וינהלו את העסק מרחוק, זה באמת נתון מעניין ששווה לערוך לגביו מחקר עצמאי.

חלוקה לפי אזורים ברחבי הארץ

המחקר גם בדק את החלוקה לפי קבוצות האוכלוסייה השונות במטרה לזהות מי הם הקבוצות באוכלוסייה שאינם יכולים לעבור למתכונת 'עבודה מהבית'.

הנתונים מראים, כי עובדים שגרים בערים ויישובים חזקים יותר גבוה יותר מעמיתיהם הגרים באזורים המוחלשים יותר, למשל יכולת העובדה של עובדים המתגוררים ביישובים מאשכול חברתי 1-2 (הנמוכים ביותר) נמוכה בכ-0.5 ביחס לעבוד הממוצע, ואילו העובדים שגרים ביישובים מאשכול החברתי 9-10 הייתה גבוהה בכ-0.3 ביחס לעובד הממוצע.

אם ננסה להבין את סיבת הפער הרחב כל כך, התשובה נעוצה בעיקר במשאבים שהמדינה מעניקה לאזורי הפריפריה, במשך שנים המדינה הזניחה את התשתיות בפריפריה מה שגורם לכלל התושבים לשלם את המחיר היקר על זה, ואם הרשויות רוצות לצמצם את הפערים, לא נותר להם אלא לחזק את התשתיות באזורי הפריפריה.

חלוקה לפי מגזרים

נתון מעניין נוסף שעולה מהמחקר, כי עובדים מקרב האוכלוסייה היהודית שאינה כוללת חרדים עם בעלי יכולת גבוהה יותר לעבוד במתכונת 'עבודה מהבית', אחריהם ביחס הם המגזר החרדי, ואחרים בפער ניכר הם הציבור הערבי.

הסיבה לכך יכולה להיות, מכך שהתפלגות משלחי היד בחברה הערבית נוטה בבירור למשלחי יד בתחום הייצור והבנייה מה שמצריך שימוש בכח פיזי רבי ולא מעניק את האפשרות לעבוד מהבית.

נתון נוסף שעולה מהמחקר, כי אימהות הם בעלי פוטנציאל רב יותר לעבוד מהבית בהשוואה לשאר חלקי האוכלוסייה.

מחקר זה מצביע בבירור על פערים נרחבים במשק הישראלי בין בעלי היכולת לעבור למתכונת 'עבודה מהבית' לבין אלה שאין להם את היכולת, מצב זה מגביר מאוד את הפערים הכלכליים והחברתיים בין חלקי האוכלוסייה, והאפשרות לצמצם את הפערים נתונה בידיהם של השלטונות, שידאגו לצמצם את הפערים ולהעניק לכלל המשק את היכולת לעבוד מהבית.

אין צורך להרחיב ביתרונות הרבים העומדים במעבר לעבודה מהבית!!!!!!!!

Tags :
Share This :