עבודה מהבית – מגמה שצריכה להיות מעוגנת בחוק הישראלי!!!!! חלק 2

במאמר הקודם סקרנו את השינוי המהותי שנכנס למשק הישראלי, מעבר מעבודה משרדית לעבודה מהבית, והתחלנו להתייחס לשאלות המשפטיות שצצות בעקבות השינוי במסגרות העבודה, דיברנו על עצם העיקרון של עבודה מהבית האם זה מוגדר כשיפור תנאי העבודה או כהרעת תנאי העבודה, במאמר שלפנינו נמשיך לעסוק בשאלות המשפטיות העולות מכך.

פרטיות

שאלה נוספת שעולה משינוי מתכונת העבודה היא שאלת הפרטיות, במידה ויחליט העובד לעבוד בבית קפה, המידע הסודי יכול לזלוג החוצה, כשאתה יושב עם לפטופ במקום הומה אדם, האפשרויות של חשיפה וזליגת מידע גבוהות יותר, והשאלה היא האם יש אפשרות ביד המעסיק למנוע מהעובד לעבוד במקומות אלו.

שאלת הפרטיות אינה מתבטאת רק ביחס לחשש של זליגת מידע, אלא גם ביחסי עובד – מעביד, האם יש אפשרות למעביד לחייב את העובד להתקין תוכנת מעקב על הטלפון הסלולרי או על המחשב האישי על ידה הוא יכול לעקוב אחר זמן עבודתו של העובד, שאלה זו אמנם לא קיימת אצל כל חלקי המשק הישראלי, ואולי אפילו זה נמצא במגמת ירידה, שכן המשק העולמי התחיל להסתכל על תפוקה ולא על עבודה, כל שבמידה והעובד מביא את התפוקה הנדרשת, המעסיק לא ידרוש שעות עבודה מסוימות, אך עדיין חלקים רבים מכלל המשק עובד לפי שעות ופחות לפי תפוקה.

שעות עבודה

עבודה מהבית מחייבת התארגנות מיוחדת של העובד, הבית הוא המקום הפרטי והמשפחתי של העובד, והשעון של המשפחה אינו בהכרח השעון של המעסיק, ואם העסיק דורש שעות עבודה מסוימות, לא תמיד הבית פנוי לכך, ונשאלת השאלה, האם באפשרות המעסיק לדרוש מהעובד לעבוד בשעות מסוימות, או שהוא חייב להעניק לו גמישות מסוימת בשעת העבודה.

רכישת ציוד

גם שאלת הציוד היא אחת השאלות המורכבות בשינוי מתכונת העבודה, בעוד שבעבודה משרדית ההבנה הפשוטה היא שההוצאות הכספיות לאבזור המשרד מוטל על העסק, הרי שבעבודה מהבית מעסיקים רבים מפילים זאת על העובד, בטענה שהחפצים יכולים לשמש את העובד גם לשימוש הפרטי, אי לכך אין חובה על העסק לממן פריטים אלו, מצד שני העובד טוען, מאחר וקניית המוצרים הם אך ורק מחמת שינוי מקום העבודה, ההוצאה הכספי אמורה להיות ממומנת על ידי העסק.

תנאי תעסוקה

עוד שאלה שעלתה בימים האחרונים בפני בית הדין לעבודה, בעסק שבו חלק מהעובדים עובדים מהבית ואילו חלק אחר עובד מהמשרד, האם גם העובדים מהבית זכאים לכלל ההטבות שלהם זכאים עובדים מהמשרד, האם ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בין כלל העובדים למעסיק מחייבים גם את המעסיק גם כלפי העובדים מהבית, או שהוא יכול לבוא בטענה, שכלל ההטבות והתנאים הם בעקבות הקושי המובנה לבוא ולעבוד במשרד, אך עובד שמחליט לעבוד מהבית, אינו זכאי לכלל סל ההטבות.

החוק באירופה

למעשה באירופה כבר ישבו על המדוכה והאיחוד האירופי ניסח הסכם שמתייחס לכלל ההיבטים העולם במעבר למתכונת 'עבודה מהבית', ומדינות רבות ברחבי אירופה אימצו לעצמם הסכמים אלו, הקו המאפיין בהסכם הוא וולונטריות מה שאומר שבמידה והעבודה מהבית לא הוגדרה בחוזה העסקה, יש אפשרות ביד העובד או המעסיק לסרב לעבור לעבודה מהבית, מה שיחייב אותם להגיע להסכמה מוחלטת לעבור למתכונת 'עבודה מהבית' אמנם יש מדינות שהגבילו הוראה זו במצב רגיל אך במקרה של כח עליון שאינו מאפשר תנאי עבודה רגילים, יישום המעבר לעבודה מהבית הוא חלק מתנאי העבודה, מאחר ויש בזה את האפשרות להמשיך את רציפות והמשכיות העבודה, ואין רשות ביד העובד או המעסיק לסרב לכך.

Tags :
Share This :