עבודה מהבית – האם העובד זכאי לקבלת תגמול עבור שעות נוספות? חלק 1

רבים מאיתנו עוברים ממתכונת עבודה במשרד למתכונת עבודה מהבית, זן האומיקרון שהתפרץ בקול רעש גדול, הכריח את המעסיקים לחזור למתווה אותו הם מכירים כבר היטב, 'עבודה מהבית'! חלקם החליטו לעשות שילוב בין עבודה מהמשרד לעבודה מהבית, חלקם עברו רק ל'עבודה מהבית' אך המכנה המשותף שכולם בצורה כזו או אחרת עברו לעבוד מהבית.

נהרות הדיו שנשפכו גילו לנו את היתרונות הגלומים בעבודה מהבית, הן למעסיק – חיסכון רב בהוצאות העסק מחד, והגדל פריון העבודה והיצע העובדים מאידך, הן לשכיר – שעות עבודה נוחות יותר, זמינות רבה יותר, הן למשק – אנרגיה ירוקה יותר, פחות פקקים בכבישים ועוד.

אך כמובן שהשאלות עימם מתמודדים השכירים שעבודים מהבית, הינם מגוונים מאוד.

במאמר שלפנינו נעסוק בשאלה מורכבת שלא מעט שכירים שואלים את עצמם, פעמים רבות נוצר מצב בו העובד חייב לעבוד שעות נוספות מעבר למסגרת הכללית של העבודה, ובעוד שבעבודה במשרד יש תיעוד מדוייק על כך, אם זה באמצעות טביעת אצבע המוכיחה על זמן יציאת העובד מהעבודה אם זה באמצעים דיגיטליים אחרים, בעבודה מהבית אין את האפשרות לתעד זאת, ועולה השאלה האם המעסיק יכול לדרוש מהעובד להוכיח שהוא עבד שעות נוספות או שהוא מחויב להאמין לדברי העובד?

דילמה זו מתגברת ביתר שאת במקומות שהגבול בין עבודה ללא עבודה מיטשטש, לדוגמה עובד שגמר לעבוד, אך לאחר שעות העבודה הוא קיבל שיחת טלפון בענייני העבודה או דוא"ל מסוים שמחייב אותו להגיב, האם זה מוגדר כעבודה לגבי תשלום שכר, או לא, והאם זה מוגדר כשעות נוספות והעובד זכאי לקבל על כך תוספת שכר או לא.

שאלה נוספת שנגזרת מהבעיה הזו היא שאלת הפרטיות, האם רשאי המעסיק לדרוש מהעובד להתקין תוכנת מעקב שתתעד את שעות העבודה או לא.

הכנסת חוזה מפורט

שאלות אלו מחייבות הן את המעסיק והן את השכיר לנסח חוזה מפורט קודם המעבר לעבודה מהבי' בו תהיה התייחסות לכלל השאלות העולות, והמעסיק יסכם עם השכיר על מספר שעות אותו הוא יכול לעבוד מהבית, וכן מה ייחשב כעבודה ומה לא, ומהם הדרכים בהם יוכיח השכיר למעסיק על שעות עבודתו.

חוק שעות עבודה ומנוחה

הסדר שעות העבודה מעוגן בחוק הישראלי והוא קובע את שעות העבודה ברמה היומיומית וברמה השבועית, לאחר תיקון לחוק שנעשה בתקופה האחרונה השעות עומדים בצורה הזו: ברמה השבועית מדובר על 42 שעות עבודה, ברמה היומיומית מדובר על 8.6 שעות עבודה בארבע ימים בשבוע ועוד יום נוסף של 7.6 שעות בלבד, כל עובד שעובד מעבר לשעות הנ"ל, זכאי לקבלת תגמול מוגדל.

חוק זה חל על כלל האוכלוסייה למעט מגזרים חריגים כמו שוטרים, דיילי אוויר, יורדי הים וכן עובדים שעובדים בעבודה בעלת אופי מיוחד, למשל מגזר המנהלים או כל תפקיד אחר הדורש מידה רבה של אימון אישי, וכן עובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות עבודה ומנוחה, למגזרים אלו נקבע הסדרים ברמה הפרקטית יותר.

אגב במהלך השנים בתי הדין לעבודה צמצמו משמעותית את המגזרים שפטורים מחוק שעות עבודה ומנוחה על לרמת המינימום.

על כל שעה נוספת מחוץ למסגרת השעות, זכאי העובד לשכר של 125% על 2 השעות הראשונות, ולאחר מכן ל-150% על כל שעה נוספת, מבחן השעות נקבע הן ברמה היומיומית והן ברמה השבועית.

חובת התשלום עבור שעות נוספות חל בין על מי שעובד בשכר שעתי ובין מי שעובד בשכר גלובלי, במידה והמעסיק קבע עם השכיר על הערכה של מספר שעות נספות שעלול העובד לעובד, ומחמת זה העלה לו במשכורת, ולאחר מכן התברר כי עבד יותר מכך מחויב המעסיק לפצות את השכיר בגין שעות עבודה אלו.

Tags :
Share This :