מניעים, יתרונות ושיקולים

המניע של הארגונים המעדיפים עבודה מהבית הוא בעיקר עקב הקורונה. עם זאת, גם כאשר לא הייתה מגיפה, חלק מהארגונים העדיפו עבודה מהבית עבור עובדיהם. המניעים של הארגונים המעדיפים לעבוד מהבית הם:
הוצאות מופחתות -שכר דירה, תחזוקה, מחשבים, טלפונים, משרדים, שירותים, ציוד וכו. עלויות שטחי משרדים הוא מניע נוסף, חברות יכולות להימנע מהשכרת משרדים נוספים באמצעות עבודה מרחוק. וכן, אין צורך בתשלום על מקום חניה למכוניות העובדים. גורם נוסף שיש לארגונים כמניע הוא הגדלת הפריון של כוח העבודה. עבודה מהבית מסבה פרודוקטיביות, ישנם פרקי זמן ארוכים של זמן ללא הפרעה לריכוז במשימות שלהם, ריכוז מוגבר, מוטיבציה מוגברת, שביעות רצון של עובדים, מסירות טובה יותר של עובדים, אנרגיית עבודה מוגברת על ידי צמצום זמן ואלמנטים מפריעים.
העובדים מהבית לא יצטרכו לנסוע למשרד, וזה מאפשר לרבים שאינם יכולים לנסוע או לצאת מהבית לעבוד, כמו: אמהות, נכים, עובדים שגרים רחוק מהמשרד ולא רוצים לעבור דירה . גורם נוסף עוסק בהפחתת ההיעדרות. עבודות מהבית מפחיתות את ההיעדרות ומאפשרות לעבוד למרות תקופות עמוסות או סיבות אחרות כמו: מחלות, אירועים משפחתיים, תנאי מזג אוויר קשים, התמוטטות עצבים, וכו׳. בנוסף לכך, אנשים שעובדים מהבית יכולים לאפשר לעצמם יותר ולכן הם יכולים לטפל בילדים חולים או קשישים בקלות מבלי צורך לקחת חופש מהעבודה וכך יש פחות היעדרות. עובדים מהבית יכולים להיות רגועים יותר ולהפחית את הלחץ בחייהם. הלחץ עלול להתבטא בהפחתת רמות הריכוז, טעויות הקשורות בעבודה, חוסר התאמה, יצירת חוסר שביעות רצון בקרב חברי הצוות ופיתוח מחלות הקשורות לעיסוק, כגון שבץ מוחי והתקפי לב.

היתרונות של עבודה מהבית לעובדים: חלק מהעובדים מעדיפים לעבוד מהבית במקום לעבוד במשרד ויש סיבות שונות להעדפה זו, אשר מוסברים להלן: אחת הסיבות המשפיעות ביותר להעדיף עבודה מהבית היא אפשרויות תזמון גמישות.
זמן גמיש מאפשר לעובדים אוטונומיה מסוימת בתכנון חייהם היומיומיים, פעילויות משפחתיות על פי צרכיהם, לקחת את ילדיהם לבית הספר או ללכת לרופא, להיות חופשי לישון ולעבוד מאוחר, להתחיל ולסיים מוקדם, עובד ארבעים שעות בתוך ארבעה ימים במקום חמישה או שישה ימים בשבוע, תזמון פגישות אישיות (למשל., רופא שיניים, ספרית) במהלך שעות העבודה. יתרון נוסף של עבודה מהבית לעובדים הוא חוסך זמן נסיעה למשרד, הימנעות מתנועה שעת העומס. הפחתת הלחצים של נהיגה בתנועה של שעת העומס עשוי לייצג את היתרון החשוב ביותר עבור עובדים רבים.) עול הנסיעה גורם לתסכול רב, וכאשר העובדים אינם צריכים להתעסק בנסיעות העובדים יהיו חופשיים יותר לבלות עם משפחותיהם. יש גם תועלת כספית מהיבטים רבים עבור העובדים מהבית. העובדים יכולים לחסוך כסף על ידי הפסקת תשלומים של בגדים משרדיים מתאימים וארוחות צהריים, דלק, וכו׳. תועלת פיננסית נוספת היא ירידה הפסקת הצורך בשמרטפות / גני ילדים / אחיות.

עבודה מהבית מהווה חלק מהסדרי עבודה גמישים לפיהם העובד רשאי לבצע עבודתו שלא באתר העבודה המרכזי, לרוב בשעות עבודה גמישות. במילים אחרות, המסע היומי לאתר עבודה מרכזי, מוחלף באפשרות לביצוע העבודה והעברת מידע מרחוק. בעוד עובדים רבים מבצעים מטלותיהם מהבית, עובדים אחרים, המכונים לעיתים "עובדים ניידים" משתמשים באמצעי תקשורת ניידים על מנת לעבוד מבתי קפה, אתרי לקוח, נמלי תעופה, רכבות, בתי מלון בכל מקום בעולם.
בשל הצפי לגידול האוכלוסייה ולהתרחבות הגודש בכבישים צפויות להחמיר גם ההשפעות הסביבתיות של ענף
התחבורה בישראל. לשם התמודדות עם שינויים אלה יש לצמצם משמעותית את הנסועה הפרטית. אחד מכלי המדיניות שיוצרים שינוי בביקוש לנסיעות הוא עבודה מרחוק, המאפשרת לעובדים להימנע מנסיעות באזורי ביקוש ובשעות השיא.
בקר המדינה קבע ב-2019 כי המציאות התחבורתית בישראל פוגעת בפריון העבודה, מביאה לאי-מיצוי פוטנציאל התוצר המקומי הגולמי וההכנסות ממיסים, ואף גורמת להגברת זיהום האוויר ולמפגעי רעש. הנזק הכולל הנגרם למשק בשל הגודש בכבישים מוערך בכ-35 מיליארד ש"ח, והוא צפוי להאמיר ל-100 מיליארד ש"ח ב-2040. מלבד נזקיו הישירים של הגודש הוא גם מצמצם את מרחב הבחירה בביצוע נסיעות, ועל כן מקטין את מרחב חיפוש העבודה מצד עובדים ואת מרחב חיפוש העובדים של המעסיקים, ולכך יש השפעה שלילית על הרווחה והתפוקה. בשל הצפי העתידי לגידול האוכלוסייה ולהתרחבות הגודש, צפויות להחמיר גם ההשפעות הסביבתיות של ענף התחבורה, ובהן זיהום האוויר, פליטת גזי חממה המאיצים את שינוי האקלים, מטרדי רעש וקיטוע בתי גידול על-ידי תשתיות תחבורה. לשם התמודדות עם התפתחויות אלה יש לצמצם משמעותית את הנסועה הפרטית.
עבודה מרחוק יש פוטנציאל לתועלת משקית רבה (תחבורתית, סביבתית, חברתית ועוד): חיסכון בעלויות חיצוניות מנסועה; העלאת הפרודוקטיביות של העובדים; הגדלת פריון העבודה; חיזוק הפריפריה ואוכלוסיות מוחלשות; תועלת למעסיקים, כגון חיסכון בעלויות נדל"ן, חשמל וחניה. עבודה מרחוק מגדילה את שביעות הרצון של העובדים ממקום עבודתם, והודות לכך מקטינה תחלופת עובדים, ומצמצמת היעדרויות ועלויות עבודה. שני סקרים שנערכו בישראל במהלך הגל הראשון של מגפת הקורונה מצביעים על רמת שביעות רצון גבוהה אצל עובדים שעברו לעבודה מרחוק. במגזר הציבורי, מתוך 3,500 עובדים חיוניים במשק דיווחו 91% על רמת שביעות רצון גבוהה או גבוהה מאוד. במגזר הפרטי, בסקר שנערך בקרב מנהלים ב-32 חברות המעסיקות מעל 45,000 עובדים, דווח כי שביעות הרצון של 49% מהעובדים השתפרה במידה רבה או מסוימת, בעוד אצל 32% לא חל שינוי, אצל 16% הייתה הרעה מסוימת, ואצל 3% בלבד חלה הרעה במידה רבה.
נוסף על כך, יישום מדיניות של עבודה מרחוק מקילה על גיוס עובדים חדשים, שכן היא מאפשרת פתיחת משרות לקהל רחב יותר של מועמדים: למשל, מועמדים שזקוקים לגמישות תעסוקתית עקב אילוצי מגורים מרוחקים, הורות או מוגבלויות שונות וכן למועמדים צעירים אשר זהו קריטריון חשוב עבורם. להקמת תשתיות דיגיטליות (כגון אינטרנט מהיר בסיבים אופטיים) ופיזיות (כגון Hubs) לעבודה מרחוק בפריפריה יש פוטנציאל משמעותי לשיפור החוסן הקהילתי והיכולת של הקהילה להתמודד עם שינויים ואף עם אירועים משני עולם ( disruptive events). עבודה מרחוק יכולה להרחיב את מאגר המשרות הזמינות בפריפריה ולשמש כלי לחיבורה למרכז. גיוס מועמדים ממגוון רקעים עשוי לקדם שוויון הזדמנות ולשפר את הרווחה החברתית וכן לשמש כלי נוסף לצמצום הפערים המגדריים בשכר (בעיקר על-ידי האפשרות להשלים שעות נוספות מהבית. לעבודה מרחוק פוטנציאל להפחית נסועה פרטית ובכך להגדיל את יכולת שוק העבודה לפעול במסגרת תשתית הכבישים הקיימת, תוך צמצום נזקים סביבתיים פוטנציאליים הכרוכים בהרחבתה.

‏היי חברים היום הייתי רוצה לדבר איתכם על עבודה מהבית בזמן חופשה בחו״ל, כידוע כמעט 90% מהחיילים המשוחררים רוצים לטוס לחו״ל לאחר השירות הצבאי. זה לא סוד שאחרי הצבא המצב הכלכלי של רוב החיילים הוא לא כל כך טוב, אחרי שנתיים או שלוש‏ של שירות צבאי ‏חשבון הבנק בדרך כלל אינו יציב מכיוון שחייל מרוויח סכומים ממש נמוכים ויוקר המחייה לא עושה איתנו חסד.
‏אין ספק שאחרי תקופה כל כך ארוכה של שירות מחייב וקשה ‏הצעירים ירצו לצאת לטייל לזמן יותר ארוך מהרגיל.
‏מה שהיה קורה עד היום זה שאחרי השירות הצבאי הצעירים היו עובדים שנה וחוזרים כל שקל ולאחר מכן טסים לחו״ל לטיול אחרי צבא שלהם. למזלנו היום ישנה אפשרות נוספת חייל משוחרר יכול למצוא עבודה מהבית ולבצע אותה גם כשהוא נמצא בחו״ל.
‏אין ספק שהאופציה הזו יכולה בהחלט להקפיץ את רמת הטיול.
‏יתרה מכך במקום לטוס לחודש או חודשיים אפשר ממש לתכנן טיול של שנה שלמה. כיום ניתן ללמוד גם דרך המחשב ולא חייב להגיע לאוניברסיטה עולה מכללה ואחרי קבלת התעודה אפשר לעבוד מכל מקום בעולם. חשוב לציין‏שיש עבודות מהבית שלא צריך בכלל ללמוד על מנת לעבוד בהן אבל השכר סביר להניח שיהיה בהתאם.

Tags :
Share This :