מבית ספר ללמידה מקוונת

 מצב משבר נגיף הקורונה איך הפך את הבית ספר לימוד מרחוק מבית הזאת הייתה הפעם הראשונה  משרד החינוך יעבור מצב  חמור כזה הפך העולם לבבית שמירה על בריאות שלנו .

 תפקיד המורה השתנה חייב ללמד תלמידים יעבור את חומר בצורה נכונה ומובנת לצלחתם. עבודות מהבית הפך את תפקיד המורה לעבודה מבית הכול תפקידו רק ולמידה מרחוק כמו: תיקון  מבחנים  והכנה החומר שיעור הבאה ועידוד תלמידים ללמידה. ואיך יכנו עצמיהם ללמוד  בגלל אין ידע איך נעבור ה במשבר הנגיף הקטלני ויצאו והרצאות ניהול זמן הכנה ומצד נפשי ועוד וכל זה על דרך אפליקציה זום.

איך חיים שרגלנו אסור ללכת בבית הספר עם טלפון איך המשבר קרונה הפך  יצאה חוקים לשמור בראות שלנו להיות רחוקים מנגיף הזה ולומדים מ מסך כל יום  שעות ארוכות  ויושבים על כיסא בלי לזוז .

במשבר הזה חייבים להישאר בבית לשמור על בריאותינו הכל דבר ויש רע וטוב כמו כוס מלא וריק  יתרונות לימוד מהבית  כמו : נגישות גבוהה ולא תלוית זמן ומקום .יכולת שילוב למידה עם אורחות חיים  שונים .כמות תלמידים מגוונת (עם פערים שונים) ולא מוגבלת .נדרשות מוטיבציה ומשמעת עצמית  גבוהות , מה שלא בהכרח קיים בגילאי היסודי והתיכון ולכן באנו  לאפקט .

ומצד אחר החסרונות למידה מרחוק כמו : הרגשת הבידוד והריחוק מהעולם החברתי תורמת לפגיעה בהצלחה – אין את “קנאת הסופרים תרבה חכמה”, הרגשת תסכול עקב העדר קרבה אנושית וחוסר שייכות – תורם לפגיעה בהתפתחות הלימודית  האינטלקטואלית והחברתית .  חוסר אינטראקציה בין המורה לתלמיד – מונע מהמורה להיות מודע לנקודות החזקות והחלשות  של תלמידיו

Tags :
Share This :