הקשר של עבודה מהבית למנהיגות דמוקרטית

מנהל דמוקרטי, כאשר מדובר אודות עבודה מהבית, יודע להשקיע, להעריך באופן ראוי הקשבה ולשתף פעולה. אבל לא רק. הנהלה דמוקרטית מאפשרת לעובדים מהבית מרחבים וזמן ליצירת העבודה הכי מיטבית, הטוב ביותר שאפשר להפיק מהם. כאשר מנהלים עובדים מהבית, המעסיק צריך להיות בעל סגנון של ניהול, שלאורו הוא יציג את המטרות ואת הציפיות שלו מעובדיו. וכן כיצד מיישמים כל זאת. מדובר בסגנון הנהגה שהוכח כהצלחה יתרה, וזאת משום שהעובד מהבית חש שהוא יותר משקיע בעבודתו, מכיוון שיש לו תפקיד ואמירה בכל ההתנהלות העסקית.
 
עבודה מהבית תחת הנהלה דמוקרטית
אף כאשר מדובר על עבודה מהמשרד בכלל, ואף כאשר מדובר על עבודה מהבית בפרט, במידה והראש של הפירמידה אינו ניחן בסגנון של מנהיגות דמוקרטית, סיכוייו של העסק להצליח קלושים. מלת המפתח כך היא בפירוש מיומנות. יכולת של האצלת סמכויות. מנהל דמוקרטי יעיל חייב לגלות סובלנות ואמפתיה כלפי עובדיו מהבית. הוא צריך לבזר סמכויות. "לשחרר את החבל", להטיל משימות, גם קשות ומורכבות, על העובדים מהבית. כאשר כבר מן ההתחלה הדברים והציפיות ברורים, ומועלים על הכתב, העבודה זורמת בכיוון החיובי. כאשר "הכול מונח על השולחן" למן הרגע הראשון של העבודה המשותפת מהבית, מירב הסיכויים שלא ייווצרו חוסר הבנה, אי עמידה בציפיות או תקשורת שאינה במיטבה. דבר שבהכרח יוביל ליחסי עבודה יעילים בין העובד לבין המנהל הדמוקרטי.
איך להקל על קבלת החלטות דמוקרטיות בניהול עבודה מהבית?
לנהל מערך של עבודה מהבית איננו עניין של מה בכך. מי שבוחר בדרך של קבלת החלטות דמוקרטיות, בניהול צוות עובדים מהבית, כדאי שיבחן את הנקודות הבאות –
§         במידה ואחד או כמה מהעובדים מהבית אינם מצליחים להגיע לכדי הסכמה, בעניין זה או אחר, היו מוכנים בתור מנהיגים להגיע ולקבל את ההחלטה הסופית.
§         מנהל שדוגל בדרך הנהגה של קבלת החלטות דמוקרטיות, אמור לתאר מטרות ברורות. ותוך כדי כך להקל על דיון פתוח על האופן שבו ניתן לעמוד ביעדים שהוגדרו מבעוד מועד.
§         מנהיג מוצלח צריך לאכוף את הנחיות הדיון, על מנת לוודא שכל העובדים מהבית מתנהגים באופן הוגן ואדיב.
§         בתור מנהלי עובדים ברוח של החלטות דמוקרטיות, עליכם לוודא כי לכל העובדים תהיה הזדמנות לשתף את הרעיונות שלהם, מבלי לחשוש ממוצא פיהם.
מנהל עבודה מהבית לא חייב לנהל בשיטת המיקרו
בניגוד למה שחושבים, גם עובדים מהבית אינם דוגלים בשיטת ניהול של המיקרו. שיטת ניהול שכזאת בהכרח תביא לנשירה של עובדים, שתגרור עמה ערעור של כל היבט התקשורת, הכבוד ההדדי או לחלופין האמון – אשר כה נחוצים לניהול נכון של עובדים מהבית. כדי להבין אם אתם מנסים לנהל את ההיבט של עבודה מהבית ברמת המיקרו, תראו את האלמנטים הבאים מתכתבים עם ההתנהגות היום יומית שלכם –
§         מנהלים בשיטת המיקרו מרבים לבקש דיווחים מיותרים ומפורטים מדי.
§         ניהול מיקרו עשוי להוות השפעה שלילית על בני אדם בהיבטים הבאים – הם אינם מאצילים סמכויות. מדובר אודות מנהלים שמתעצבנים כאשר העובדים מהבית נוקטים יוזמה. מנהלים אלו מכתיבים, הם אינם ישירים. עסקינן אודות מנהלים אובססיביים לשליטה, זה מה שמניע אותם, וקשה להם לוותר על השליטה.
ניהול נכון של עבודה מהבית מתחיל בבנייה של תרבות ושל קהילה
על מנת לנהל נכון עבודה מהבית, המעסיקים צריכים לעשות שימוש במיטב המסורת. וזאת על מנת להסב לעובדיהם להיות פרודוקטיביים יותר. הם צריכים לייצר בקרב העובדים מהבית התחלה של בניית תרבות וקהילה. לצורך הדיון, נאמר שאתם מקפידים על ניהול ישיבת צוות בזום. בכל שבוע באותו היום, ובאותה השעה. אל לכם להיות נוקשים מדי, ולהיצמד לתבניות מובנות מראש. אחת לכמה זמן הנעימו את הזמן של כל השותפים לעשייה, של העובד ושל המעביד. מדי פעם, תרדו מניהול הישיבה, ותבחרו בכל פעם בנציג אחר שינהל את הישיבה, תוך כדי שימת דגש לעובדים מופנמים יותר, שיבואו לידי ביטוי עצמי.

Tags :
Share This :