הוצאות ארוחות עיסקיות (לא לאורחים מחו"ל) – אינו מוכר כלל

הוצאות תיקונים בגין החלק העסקי בבית – יוכר באופן מלא

הוצאות כיבוד (כיבוד קל, שתייה חמה/קרה, עוגיות) – יוכר בשיעור של 80% מסכום ההוצאה.

חומרי ניקוי – החישוב הוא לפי החלק היחסי, במידה ויש ניקוי מיוחד עקב ניהול העסק בבית – הוצאות אלו יוכרו באופן מלא.

הוצאות ביגוד – במידה והעבודה מחייבת שימוש בביגוד מסוים ההוצאה תוכר באופן מלא, במידה והעבודה אינה מחייבת שימוש בביגוד מיוחד, ההוצאה תוכר בשיעור של 80%.

הוצאות לימודים – מוכרים באופן מלא

הוצאות העסק (יחסי ציבור, הדפסות, ייעוץ מקצועי, פרסום, עמלות לסוכנים, עמלות לבנקים וכו') – מוכרים באופן מלא, הכלל הוא, כל הוצאה המיוחדת לעסק בלבד, מוכרת באופן מלא.

הוצאות רכב – החישוב הוא לפי התקנות – לפי תקנות שווי שימוש ותקנות הוצאות רכב, ולפי לפי השימוש בפועל!

שכירות – נושא זה מורכב מאוד, עפ"י צו מס הכנסה (קביעת דמי שכירות כהכנסה לעניין ניכוי במקור), התשנ"ח – 1998 לפיו חייב כל שוכר המשלם דמי שכירות ואשר רוצה לתבוע אותם כהוצאה, לנכות מהם מס במקור, ללא קשר להיקף עסקו או מחזורו, דהיינו על מנת שהשוכר יוכל לתבוע חלק יחסי מדמי השכירות כהוצאה עליו לדרוש אישור פטור מניכוי מס במקור מהמשכיר, אמנם לא כל המשכירים יכולים להמציא אישור זה מאחר ואצל מרבית מהמשכירים הכנסות מדמי השכירות הינה הכנסה פטורה ובמקרה זה לא יהיה ניתן להכיר הוצאה זו כהוצאה מוכרת לקיזוז מתשלום מס.

ישנם 3 מסלולי מיסוי בקשר להכנסות משכ"ד למגורים:

מסלול פטור

מסלול בשיעור של 10%

מסלול חייב

אם המשכיר הדירה מוציא אישור ניכוי מס במקור (דהיינו שהמשכיר בחר במסלול חייב) – החישוב יהיה לפי החלק היחסי מדמי השכירות, שכן המשכיר מדווח על הכנסותיו.

אם המשכיר מדווח על ההכנסות במסלול של 10% – במקרה זה יתכן וניתן לנכות הוצאות דמי השכירות ששולמו למשכיר, שבחר במסלול זה ושילם 10% בלבד מהכנסתו מדמי שכירות, שאינה מוגבלת בסכום.

אם המשכיר מדווח על הכנסותיו במסלול פטור – לא ניתן לחשב את דמי השכירות כהוצאה מוכרת לקיזוז המס.

משכנתא – גם סוגיה זו מורכבת, בעיקרון אדם אינו זכאי לקיזוז בהכנסותיו בגין תשלומי המשכנתא החודשיים מאחר ותשלומי המשכנתא אינם מוכרים ע"י מס הכנסה כהוצאה מוכרת, אמנם רשויות המס מכירות 'בריביות של המשכנתא' כהוצאה מוכרת, ועל כן באמצעות דיווח על ריביות המשכנתא כהוצאה מוכרת ניתן יהיה לחשב גם הוצאה זו כהוצאה מוכרת, והחישוב יהיה 80% מהחלק היחסי של חדר העבודה בבית.

פחת – החישוב הוא 4% לשנה עבור החלק העיסקי בלבד.

יש לציין כי כל הוצאה בעלת אופי עונשי, נחשבת כהוצאה שאינה מוכרת ולא ניתן לקזז בגינה את סך ההכנסות

כמעט כל בן אדם בעולם המערבי בכלל ובמדינת ישראל בפרט, שמע לפחות פעם אחת על מושג "מירוץ העכברים".
בישראל, נראה שהמסלול כבר קבוע לנו מראש ואנחנו רק צריכים לרוץ.
בעידן המודרני, רבים מנסים לצאת מהמירוץ הזה בדרכים כאלו ואחרות ועבודה מהבית היא אחת הדרכים היותר מוכרות ומוצלחות.

Tags :
Share This :