בהקשר התחבורתי עבודה מרחוק היא אחד מכלי המדיניות שיש בהם כדי להקל על העומס בכבישים ועל תשתיות התחבורה, באמצעות צמצום הנסיעות למרכזי התעסוקה ולאזורי ביקוש בשעות השיא. קיימת הסכמה

רחבה כי עבודה מרחוק מגדילה את יכולת שוק העבודה לפעול במסגרת תשתית הכבישים הקיימת, תוך צמצום נזקים סביבתיים פוטנציאליים הכרוכים בהרחבתה.
נגיף הקורונה הוביל לצורך בריחוק חברתי, ובמדינות רבות קראו הממשלות לאזרחים להישאר בבית ולעבוד מרחוק על מנת לצמצם את סכנת ההידבקות וההדבקה בנגיף. במהלך הסגר הזמני שהוטל על תושבי המדינות השונות כתוצאה מהתפרצות מגפת הקורונה, שכלל במקרים רבים הגבלות תנועה, איסור יציאה לעבודה שאינה חיונית, השבתה של מערכת החינוך וצמצום שירות התחבורה הציבורית, הפכה העבודה מהבית לכלי משמעותי להמשך פעילות המשק, בישראל ובעולם כולו.
עבודה מהבית נחשבת לגורם המקטין את הסיכון לתחלואה ולהידבקות בנגיף הקורונה במקום העבודה הן בשל צמצום השהות במקום העבודה עצמו ויצירת ריחוק חברתי, והן בשל הפחתת השימוש באמצעי ההגעה אל העבודה, דוגמת תחבורה ציבורית, אשר עלולים להיות בעצמם מוקדים להדבקה. כך, באמצעות עבודה מהבית, עובדים נחשפים פחות לעובדים אחרים שעלולים להיות חולים או שבאו במגע עם חולים, למשטחי מגע משותפים (מחשבים, מדפסות, שולחנות עבודה, טלפונים וכיוצא באלו) ולמרחבים ציבוריים במקום העבודה שיש בהם תחלופה של קהל רב, דוגמת מזנוני מזון, חדרי נוחיות, חדרי ישיבות וחללי עבודה משותפים.
מחקרים מצאו שעבודה מרחוק מגדילה את שביעות הרצון של העובדים ממקום עבודתם והודות לכך מגדילה את פריון העבודה, מקלה על גיוס עובדים חדשים, מורידה את קצב תחלופת העובדים ומקטינה את עלויות העבודה. עבודה מרחוק יכולה גם לקדם שוויון הזדמנות, לשפר את הרווחה החברתית ולהנגיש את מקומות העבודה לאוכלוסיות נוספות.
הפרקטיקה שהופכת לנפוצה יותר ויותר, בין היתר בשל ההתפתחויות הטכנולוגיות שמאפשרות אותה, היא עבודה מהבית. בשוק העבודה בארץ ובעולם נהוגים סוגים שונים של עבודה מהבית, החל מעבודות שמוגדרות מראש כעבודות המבוצעות מהבית ובהן אין לעובדים/ות מקום עבודה פיזי להגיע אליו ועד ארגונים אשר מאפשרים לעובדיהם לעבוד מהבית לבחירתם בחלק מימי העבודה שלהם, או ביום קבוע שהוגדר על ידי המעסיק.
בדומה להגמשת שעות העבודה, מחקרים מצאו כי עבודה מהבית מעלה את התפוקה של העובדים ומפחיתה את השחיקה. חלק לא מבוטל מהחיסכון בזמן שנוצר מביטול זמן הנסיעה לעבודה ובחזרה, מהיעדר שיחות אישיות בין העובדים ומהפחתת היעדרויות, מושקע בעבודה, וגם כאשר לוקחים בחשבון את העלויות למעסיקים הנובעות מצמצום האפשרות לפקח על העובדים/ות, התועלת עולה על המחיר. מעבר לכך, העסקת עובדים מהבית במספרים גדולים יכולה להוביל לחיסכון משמעותי בתחום האחזקה הפיזית של מקומות העבודה.
מחקרים מצאו שעובדים שחווים רמות גבוהות של קונפליקט בין העבודה לבין הבית נוטים לחוש מחויבות נמוכה יותר כלפי הארגון. בהתאם, עובדים שנהנים מגמישות, הן בשעות העבודה והן במקום ביצוע העבודה (עבודה מהבית), מדווחים על שביעות רצון גבוהה ועל פחות תכניות עזיבה. פרקטיקות לאיזון בית-עבודה מגדילות את תחושת המחויבות של העובדים כלפי הארגון לא רק משום שהן נכללות בסל ההטבות והתנאים שהעובדים מכניסים לשיקוליהם התעסוקתיים, אלא גם כי הן מעצימות את העובדים ומייצרות תחושה של עצמאות, מרחב פעולה ואמון. תחושות אלו מעמיקות את מחויבות העובדים גם כלפי המעסיק וגם כלפי ביצוע המשימה. בנוסף, פרקטיקות להגמשת שעות העבודה ומיקום העבודה מאפשרות לשמר, בעיקר עבור נשים, אחוזי משרה גבוהים.
מחקרים שנערכו בקרב ארגונים מצביעים על קשר בין קיומן של פרקטיקות לאיזון בית-עבודה לבין תפוקה גבוהה יותר. כך, למשל, מחקר שנערך במהלך 11 שנים בקרב 36 חברות פארמה, מצא שגמישות בשעות העבודה מגדילה בכ-10% את הפרודוקטיביות של החברה. מחקרים אחרים מצאו שיפור כולל בביצועי השוק וברווחים של חברות שהציעו מגוון פרקטיקות לקידום איזון בית-עבודה, ושחברות המציעות חופשת לידה וולונטרית לעובדים/ות מאופיינות בפריון עבודה גבוה יותר. השיפור בביצועים יכול לנבוע ממספר גורמים, ביניהם עלייה בתחושת המחויבות של העובדים/ות לארגון ולמשימה ויצירת התאמה טובה יותר בין שעות העבודה לבין השעות בהן הפרודוקטיביות האישית של העובד היא הגבוהה ביותר. הסבר נוסף לשיפור בביצועים הוא הקשר המוכח בין קיומן של פרקטיקות לאיזון בית-עבודה לבין שיעור נמוך יותר של היעדרויות וימי מחלה בקרב העובדים/ות.,

כיום עבודה מהבית היא דבר די פופולרי בקרב החברה. מדי יום צצות לא מספר לא מעט משרות עם יום או שניים מהבית או עבודה מהבית באופן מלא. בעבודה מהבית האדם העובד, מבצע את מחויבותו כלפי המעסיק מהבית בעזרת כלי דיגיטליים הקיימים היום עם קידום הטכנולוגיה. נראה כי גם בתחום סקרים ישנה אפשרות לעבודה מהבית.

באופן כללי, בכל הנוגע לעבודות שאפשר לעשותן מהבית אפשר לראות עלייה במודעות דרושים אם האופציה לעבוד מהבית. זאת מכיוון שבעלי החברות רבים התחילו להבחין בפוטנציאל הטמון בעבודה מהבית.

העבודה שמבצע סוקר סקרים, היא די קלילה. מתקשר למספרי טלפונים שמסופקת על ידי הארגון בו הוא עובד, ותמשאל אותם בנושא מסוים. הנושאים משתנים מעת לעת. אם כי לעיתים, המשרה יכולה להיות תחת משרה זמנית. התשובות לשאלונים מתומללים על ידי הסוקר ומועברים הלאה בארגון בו הוא עובד. עם פרטי הסקר ניתן לשפר שירותים בנושאים שונים ורבים. ניתן על ידם גם לאמוד על מצב הנתון בתחוםם מסוים. אם נחלק את התפקידים השונים לשני קבוצות: תפקידים המתאימים לעבודה מהבית ולתפקידים המתאימים פחות. בכל הנוגע לתשאול סקרים אפשר לשים בקלות כעבודה שמסתדרת נהדר כעבודה מהבית. התפקיד כולל תקשורת רחוקה עם הנשאלים ועיתים כולל בתוכה גם סידור וארגון של תוצאות הסקר כתיבת סיכום עם מסקנות בנושא. הסקרים אינם חייבים להתבצע טלפונית/פרונטלית לעיתים, הסקרים ממולאים בעזרת דף אינטרנט. במקרים כאלה העובדים יצטרכו לשקלל את התוצאות מהמדגם הנסקרים ולהגיע לתוצאות מגמתיות בנושא הנבחן. במקרים בהם הסקירה מתבצעת על ידי תקשורת מרחוק. נראה שאפשר לבצע גם מהבית במרבית המקרים,ומשום שלא נראה שביצוע עבודה זו מהבית עלולה להוות בעיה כלשהיא. ארגונים מגייסים עובדים לעבודה מהבית. אסתייג ואומר שלא כל ארגון עשוי לדגול במילוי עבודה זו מהבית, ובחלק מהמקרים מסיבות שונות או מחוסר התקדמות אל עבר האמצעים הקיימים היום, תהיינה העדפה מצד הארגון להגעה פיזית של מבצעי העבודה, למקום העבודה.

במסגרת עבודתו, נותן הסוקר יבקש מאנשים שונים מספר דקות מזמנו כדי לענות על הסקר, יסביר על הסקר כמובן במקרה והסבר שכזה יטה את התוצאות, הסוקר ינסה לומר את המינימום הנדרש. לאחר מכון, הסוקר יתשאל את הנסקר ותוך כדי יסביר להלה שאלות מסובכות, או שאינן מובנות לנסקר. תקלות שהלקוח מעלה או יפנה לגורם מטפל אחר. לעיתים לקוח יתקשר ויתלונן. תפקידי המתשאל עליו גם להשרות אוירה נעימה וקשובה.

תכונות שצריך לתפקידים אלו, הם בדרך כלל סבלנות, יכולת הכלה, שפה רהוטה יכולת להסברה ודיבור גבוהות, שפות נוספות הן יתרון. יכולת שכנוע כלשהיא כדחהנסקרים יסכימו להיות מתושאלים. אם העבודה כוללת גם צירוף של תוצאות והוצאת מסקנה או מגמה מהם, אז יש גם צורך במיומנות התורמות לביצוע מטלות אלו.

Tags :
Share This :